Kulturprinsen Podcast Artwork Image

Kulturprinsen

Kulturprinsen

Kulturprinsen er et udviklingscenter for børne- og ungekultur, som skaber projekter, opbygger tværgående partnerskaber, netværk og fællesskaber i Danmark og udlandet.Med udgangspunkt i FN’s børnekonvention og de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, arbejder Kulturprinsen for at sikre alle børns ret til at møde kunst og kultur i deres hverdag. Kulturprinsen vil gennem kunst og kultur styrke mod, fantasi, livsduelighed, bæredygtig dannelse, handlelyst og kulturel identitet hos børn og unge – for at inspirere og ruste børn og unge til at navigere i forhold til det 21. århundredes udfordringer og muligheder.Kulturprinsen er lokalt forankret i Viborg og fungerer som et nationalt udviklingscenter med globalt udsyn – som det eneste af sin slags i Danmark.Kulturprinsens primære samarbejdspartnere er dagtilbud og skoler, professionelle kulturformidlere, kunstnere, kunst- og kulturaktører samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Læs mere om os: kulturprinsen.dk ... English: Kulturprinsen is a regional, national and international development-centre for children’s and youth culture. We develop and anchor methods and projects, that strengthen creativity and cultural identity in children and youths. Kulturprinsen is aimed to generate, develop, and disseminate new knowledge in the field of children’s culture. Through national and international cooperation, Kulturprinsen contributes to the visibility and promotion of children’s and youth culture. On this site you will find podcasts from both our national and international projects. Learn more about us at: kulturprinsen.dk
Episodes